Zelený svet

14.01.2011 12:19

 Téma XII. ročníka : ,,Život pre budúcnosť "

Vyhlasovateľ súťaže : Slovenská agentúra životného prostedia (SAŽP) a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

uzávierka : 14.3.2011

 

(konzultácie k súťaži vo fotoklube Junior v CvČ Spektrum, Prievidza)

Kontakt

Vedúca fotoklubu junior-Magdaléna Malichová

fotoklubjunior@gmail.com

ul. Nováckeho 14, 97101 Prievidza

+421907892385 - Orange

Vyhľadávanie

© 2010 fotoklub Junior Prievidza

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode