15. AMFO Trenčianskeho kraja -> 18.jún.2011 - 10.júl.2011 Art centrum synagóga Trenčín

30.06.2011 16:14
  • Do súťaže sa prihlásilo 112 autorov. (Z nášho fotoklubu bolo 35 autorov) Do všetkých kategórií bolo doručených 522 fotografií (Z fotoklubu - 130)
  • Odborná porota súťaže amaterskej fotografie 15.AMFO Trenčianskeho kraja v zložení:

             František Tomík - Bratislava

             Miroslav Potyka - Uherské Hradište

             František Janouš - Uherský Brod

             Svetozár Ábel - Trenčín

             odporučila z doručených fotografií vystaviť 214 fotografií (Z fotoklubu 62) , rozhodla udeliť 10 cien a 22 čestných uznaní

 

Skupina B - do 21 rokov:

Farebná fotografia

Čestné uznanie :    Samuel Marko

                             Peter Pikulík

 

Čiernobiela fotografia :

Cena :                   Andrej Guráň

Čestné uznanie :    Peter Pikulík

                            Karin Weissová

 

Skupina C - do 16 rokov:

Farebná fotografia

Čestné uznanie:    Karolína Gelatičová

                            Igor Harach

                            Karolína Kardošová

                            Dominika Rudinská

Kontakt

Vedúca fotoklubu junior-Magdaléna Malichová

fotoklubjunior@gmail.com

ul. Nováckeho 14, 97101 Prievidza

+421907892385 - Orange

Vyhľadávanie

© 2010 fotoklub Junior Prievidza

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode